Vastuvõtt

Koolieelikute tööplaan


Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli
2022.-2023. õa tulevaste esimese klassi õpilastega tööplaan (täiendamisel).


Koolieelikute kool "EDU"
Kuupäev Tunnid/üritused Õpetajad
15.09.2022 Koosolek tulevaste esimese klassi õpilaste vanematega.
Tutvumine õpetajatega.
Ekskursioon mööda koolimaja.

M.Trei,
A.Rževskaja,
T.Galašova,
K.Kõrvemaa

29.09.2022 Esimene kohtumine tulevaste esimeste klasside õpilastega.
Loeng vanematele
A.Rževskaja,
T.Galašova,
K.Kõrvemaa,
T.Tailakova
Koolieelikute kool "EDU"
Kuupäev Tunnid/üritused Õpetajad
15.09.2022 Koosolek tulevaste esimese klassi õpilaste vanematega.
Tutvumine õpetajatega.
Ekskursioon mööda koolimaja.

M.Trei,
A.Rževskaja,
T.Galašova,
K.Kõrvemaa

29.09.2022 Esimene kohtumine tulevaste esimeste klasside õpilastega.
Loeng vanematele
A.Rževskaja,
T.Galašova,
K.Kõrvemaa,
T.Tailakova