Oluline

COVID-19 info lastevanematele 06. oktoober admin


Õppetöös ja huvitegevuses/noorsootöö tegevuses kohapeal ei saa osaleda haigestunud õpilane või lähikontaktis olnud õpilane.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseameti soovitustele lähikontaktiga on tegemist, kui õpilane:

  • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  • on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni.
Sel perioodil saab korraldada distantsõpet.
Kui klassis või õpperühmas on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata kõik lähikontaktsed kaheks nädalaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele.

Klassi/rühma distantsõppele suunamine toimub vajadusel koostöös Terviseametiga.

Koolijuhi õigused ja vastutus

Koolijuht peab otsuste tegemisel juhinduma õigusaktides sätestatud nõuetest ja oma pädevuse piiridest. Otsused õppetöö muutmiseks peavad olema proportsionaalsed ja sobivad koolipere tervise kaitseks.

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Õppetöös ja huvitegevuses/noorsootöö tegevuses kohapeal ei saa osaleda haigestunud õpilane või lähikontaktis olnud õpilane.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseameti soovitustele lähikontaktiga on tegemist, kui õpilane:

  • elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
  • on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
  • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

Haigestunuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma eneseisolatsiooni.
Sel perioodil saab korraldada distantsõpet.
Kui klassis või õpperühmas on kellelgi tuvastatud haigestumine COVID-19 haigusesse, tuleb suunata kõik lähikontaktsed kaheks nädalaks eneseisolatsiooni ja kodusele distantsõppele.

Klassi/rühma distantsõppele suunamine toimub vajadusel koostöös Terviseametiga.

Koolijuhi õigused ja vastutus

Koolijuht peab otsuste tegemisel juhinduma õigusaktides sätestatud nõuetest ja oma pädevuse piiridest. Otsused õppetöö muutmiseks peavad olema proportsionaalsed ja sobivad koolipere tervise kaitseks.

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes