Oluline

COVID-19 info lastevanematele 06. oktoober KJAPK


25. jaanuarist taastub kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 25. jaanuarist kontaktõpe lubatud üld-, kutse- ja kõrghariduses kõikjal Eestis, kaasa arvatud Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele kehtivad jätkuvalt piirangud nii Ida-Virumaal ja Harjumaal kui üle Eesti.

Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb järgida.

Rohkem infot on SIIN

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

25. jaanuarist taastub kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on 25. jaanuarist kontaktõpe lubatud üld-, kutse- ja kõrghariduses kõikjal Eestis, kaasa arvatud Ida-Virumaal ja Harjumaal.

Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske.

Huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele kehtivad jätkuvalt piirangud nii Ida-Virumaal ja Harjumaal kui üle Eesti.

Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid, mida tuleb järgida.