Uudised

TÄIENDAV ÕPILASTE VASTUVÕTT 22. veebruar KJAPK


TÄIENDAV ÕPILASTE VASTUVÕTT 1. KLASSI
Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi.

TÄIENDAV ÕPILASTE VASTUVÕTT 1. KLASSI
Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi.