Vastuvõtt

Vastuvõtt 2021/2022 õa


 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 1.klassi, mis töötab programmi 1+1 alusel

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub nii eesti kui vene keeles. Klassis töötavad üheaegselt kaks professionaalset õpetajat programmi 1+1 alusel, kellest ühe õpetaja emakeel on eesti keel.

Õpetajateks antud klassides on Jekaterina Voronova ja Valentina Matsievska.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid, keelekümbluslaager.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode). Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima.

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee,

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 1. varase keelekümblusklassi

Teid ootab professionaalne õpetaja Külli Raidma. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid, keelekümbluslaager. 

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode). Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima.

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee, sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 2. varase keelekümblusklassi

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub eesti keeles. Klassis töötab professionaalne õpetaja. 

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).
Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee, sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 5.-6. hilise keelekümblusklassi

Hea 5.-6. klassi õpilane!

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kuulutab välja täiendava õpilaste vastuvõtu 2021/2022 õppeaastaks  5.-6. hilise keelekümblusklassi õpilastele.

Alates 5.klassist pakume:

 • matemaatika ja inglise keele süvaõpet, 
 • arengut õppesuundades:  pedagoogiline suund, meedia- ja keeled, tehniline suund (robootika), meditsiiniline suund ja ettevõtlik suund.

Õppimisel arvestatakse iga õpilase individuaalsusega ja õpitempoga.

Meie kooli väärtusteks on avatus, loomingulisus, koostöö, õppimine, usaldus, lugupidamine, turvaline keskkond, vastutus ja sõbralikkus.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).

Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel:  +372 3371892, +372 5520750, +372 58501370

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus)

Hea 6.klassi õpilane! Tee õige valik juba täna!

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kutsub õpilasi alates 01.09.2021 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus), mis avatakse õpilaste gümnaasiumisse ettevalmistamise raames. 

Õpilastele pakutakse järgmiste õppeainete laiendatud süvaõpet:

 • matemaatika,
 • inglise keel,
 • eesti keel,
 • vene keel.

Hilise keelekümblusklassis õpetatakse aineid eesti keeles, välja arvatud järgmised õppeained: matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel ja kirjandus, mida õpetatakse vene keeles. Õppimine toimub periooditi.

Pakume Teile järgmisi võimalusi:

 • pidevat arengut,
 • robootikaga tegelemist,
 • informaatikaõpetust,
 • aktiivset osavõttu projekti- ja klassivälisest tegevusest, 
 • teha huvitavaid loov- ja uurimistöid,
 • majandusõpet,
 • suurepärast ettevalmistust gümnaasiumisse sisseastumiseks

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tugevusteks on rikkalik kogemus ja traditsioonide säilitamine ja väärtustamine, köitev ja huvitav klassiväline tegevus, sõbralik õhkkond, koostöö regiooni ja vabariiklike õppeasutustega ning kaasaegne õpikeskkond.

Võtame vastu kõiki, kes tahab õppida ja olla edukas!

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Informatsioon telefonil  +372 3371892, +372 5520750, +372 58501370

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 1.klassi, mis töötab programmi 1+1 alusel

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub nii eesti kui vene keeles. Klassis töötavad üheaegselt kaks professionaalset õpetajat programmi 1+1 alusel, kellest ühe õpetaja emakeel on eesti keel.

Õpetajateks antud klassides on Jekaterina Voronova ja Valentina Matsievska.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid, keelekümbluslaager.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode). Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima.

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee,

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 1. varase keelekümblusklassi

Teid ootab professionaalne õpetaja Külli Raidma. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid, keelekümbluslaager. 

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode). Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima.

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee, sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 2. varase keelekümblusklassi

Ootame õppima vene keelt või muud keelt emakeelena rääkivaid õpilasi. Õppetöö toimub eesti keeles. Klassis töötab professionaalne õpetaja. 

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Koolis tegutseb eestikeelne pikapäevarühm. Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).
Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel: 5520750, 58052486, 5059549 või e-maili teel: direktor[at]ahtmepk.edu.ee, marika.trei[at]ahtmepk.edu.ee, sekretar[at]ahtmepk.edu.ee. 

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 5.-6. hilise keelekümblusklassi

Hea 5.-6. klassi õpilane!

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kuulutab välja täiendava õpilaste vastuvõtu 2021/2022 õppeaastaks  5.-6. hilise keelekümblusklassi õpilastele.

Alates 5.klassist pakume:

 • matemaatika ja inglise keele süvaõpet, 
 • arengut õppesuundades:  pedagoogiline suund, meedia- ja keeled, tehniline suund (robootika), meditsiiniline suund ja ettevõtlik suund.

Õppimisel arvestatakse iga õpilase individuaalsusega ja õpitempoga.

Meie kooli väärtusteks on avatus, loomingulisus, koostöö, õppimine, usaldus, lugupidamine, turvaline keskkond, vastutus ja sõbralikkus.

Kohtla-Järve Ahtme põhikool hindab iga õpilase heaolu. Õpilase mitmekesiseks arenguks tegutsevad koolis mitmed huviringid, nagu näiteks robootikaring, malering, kunstiring, puumaalimine, tantsuring, spordiringid.

Õpilastele on tagatud toitlustamine kolmel korral päevas (hommikupuder, mitme valikuga täisväärtuslik lõunasöök, oode).

Lisaks on võimalus iga päev tarbida erinevaid puu- ja juurvilju ning piima. 

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Lisainformatsiooni saate küsida telefoni teel:  +372 3371892, +372 5520750, +372 58501370

 • Vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus)

Hea 6.klassi õpilane! Tee õige valik juba täna!

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kutsub õpilasi alates 01.09.2021 7-ndasse progümnaasiumi klassi (hiline keelekümblus), mis avatakse õpilaste gümnaasiumisse ettevalmistamise raames. 

Õpilastele pakutakse järgmiste õppeainete laiendatud süvaõpet:

 • matemaatika,
 • inglise keel,
 • eesti keel,
 • vene keel.

Hilise keelekümblusklassis õpetatakse aineid eesti keeles, välja arvatud järgmised õppeained: matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel ja kirjandus, mida õpetatakse vene keeles. Õppimine toimub periooditi.

Pakume Teile järgmisi võimalusi:

 • pidevat arengut,
 • robootikaga tegelemist,
 • informaatikaõpetust,
 • aktiivset osavõttu projekti- ja klassivälisest tegevusest, 
 • teha huvitavaid loov- ja uurimistöid,
 • majandusõpet,
 • suurepärast ettevalmistust gümnaasiumisse sisseastumiseks

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tugevusteks on rikkalik kogemus ja traditsioonide säilitamine ja väärtustamine, köitev ja huvitav klassiväline tegevus, sõbralik õhkkond, koostöö regiooni ja vabariiklike õppeasutustega ning kaasaegne õpikeskkond.

Võtame vastu kõiki, kes tahab õppida ja olla edukas!

Avalduste vastuvõtt kuni 14.06.2021 aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee  või Altserva 6, Kohtla-Järve.

Informatsioon telefonil  +372 3371892, +372 5520750, +372 58501370