О нашей школе

ВакансииKohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma meeskonda alates 01.09.2022

 • pikapäevarühma kasvataja
 • eesti keele kui teise keele õpetajat
 • klassiõpetaja (partnerõpetaja eesti keeles) 1.klass ja 3.klass
 • klassiõpetaja keelekümblusklassis

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamisvõimalusi
 • Motiveerivat töötasu.

Kandideerimiseks esitada 02.maiks 2022 aadressil direktor[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

 

Кохтла-Ярвеское городское управление объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Kohtla-Järve Ahtme Põhikoool

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.
Tööle on võimalik asuda koheselt.
Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 6.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
 • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2) elulookirjeldus (CV);
3) esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5) Kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee.

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 1. mai 2022. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil.

Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma meeskonda alates 01.09.2022

 • pikapäevarühma kasvataja
 • eesti keele kui teise keele õpetajat
 • klassiõpetaja (partnerõpetaja eesti keeles) 1.klass ja 3.klass
 • klassiõpetaja keelekümblusklassis

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamisvõimalusi
 • Motiveerivat töötasu.

Kandideerimiseks esitada 02.maiks 2022 aadressil direktor[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

 

Кохтла-Ярвеское городское управление объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Kohtla-Järve Ahtme Põhikoool

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.
Tööle on võimalik asuda koheselt.
Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Altserva tn 6.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Juhtimiskompetentsus ja-kogemus;
 • Eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;
2) elulookirjeldus (CV);
3) esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;
4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta/ motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel);
5) Kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;
6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" saata e-posti aadressil: cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee.

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor" aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395.

Dokumentide esitamise tähtaeg: 1. mai 2022. a.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.


Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil.

Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.