О нашей школе

ВакансииKohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud koolipsühholoog (osaline tööaeg), 

Kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • Hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi),
 • kavandada, juhtida ja viia läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste,
 • nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel,
 • nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidata ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel,

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • erialane kvalifikatsioon või kutse (võib olla omandamisel),
 • pedagoogiline kõrgharidus,
 • lastega töötamise praktika,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. augustiks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma toredasse meeskonda õpetajat riikliku projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“ raames 2021/2021 õppeaastal (1.klass).

Tööle asumise aeg on 16.08.2021.

Ootused kandidaatidele:

Nõuded keeleoskusele: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija peab olema eesti emakeelega või omama eesti keele oskust C1 tasemel.

Nõuded kvalifikatsioonile: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. 

Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel, professionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamisel ning parimate praktikate jagamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi
 • Motiveeriv töötasu

Kandideerimiseks esitada aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

Info telefonil +372 58052486 (projekti koordinaator) või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli on oodatud koolipsühholoog (osaline tööaeg), 

Kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Sinu peamiseks ülesanneteks on:

 • Hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi),
 • kavandada, juhtida ja viia läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste,
 • nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel,
 • nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aidata ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel,

Ootame just sind, kui sul on: 

 • erialane kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse (võib olla omandamisel),
 • erialane kvalifikatsioon või kutse (võib olla omandamisel),
 • pedagoogiline kõrgharidus,
 • lastega töötamise praktika,
 • hea arvuti kasutamise oskus,
 • empaatilisus, koostöisus, oskus tagada usaldusväärsus,
 • avatud meel ja pidev enesearengu soov,
 • vastustustunne, algatus- ja otsustusvõime,
 • eesti keele oskus C1 tasemel.

Omalt poolt pakume sulle:

 • motiveerivat töötasu,
 • valdkondlike ja just Sulle huvipakkuvaid koolitusi,
 • võimalust panustada huvitavas valdkonnas vastutusrikkal ametikohal,
 • paindliku tööaega,
 • võimalust osaleda seltskondlikel ühisüritustel.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!

Kandideerimiseks esitada 25. augustiks 2021. a aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Info telefonil +3723371892 või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool otsib oma toredasse meeskonda õpetajat riikliku projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“ raames 2021/2021 õppeaastal (1.klass).

Tööle asumise aeg on 16.08.2021.

Ootused kandidaatidele:

Nõuded keeleoskusele: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija peab olema eesti emakeelega või omama eesti keele oskust C1 tasemel.

Nõuded kvalifikatsioonile: eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusele nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele. 

Kasuks tulevad kandidaadi senised kogemused lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse ning keeleõppe korraldamisel, professionaalse arengu, meeskonnatöö ja lastevanematega koostöö edendamisel ning parimate praktikate jagamisel.

Omalt poolt pakume:

 • Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • Arengu- ja enesetäiendamise võimalusi
 • Motiveeriv töötasu

Kandideerimiseks esitada aadressil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee

 • Avaldus
 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Haridust tõendavate dokumentide koopiad

Info telefonil +372 58052486 (projekti koordinaator) või e-postil sekretar[at]ahtmepk.edu.ee