Lõpueksamid

Toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  • valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Eesti keele teise keelena B1-tasemega ühildatud eksami tulemused avalikustatakse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele 54, § 18 lg 6. Töötame selle nimel, et tulemused avalikustada 19. juunil.

Alus: Hariduse- ja Teadusministeeriumi määrus LINKlink opens on new page

Avaldatud 14.05.2021. Viimati muudetud 24.08.2023.