Valikained

Valikainete ja võõrkeelte valik

Kool   valib   valikained   lähtuvalt   metoodilistest   põhimõtetest,   lapsevanemate   soovidest,   kooli ressurssidest ning kooskõlastab valikainete loetelu kooli hoolekoguga.

A-võõrkeelena õpetatakse koolis inglise keelt. Inglise keele õpe algab 3.klassist.

Lihtsustatud  õppekava  alusel  õppivatele  õpilastele  pakub  Kool  lastevanemate  soovil  valikaine inglise keelt alates 5.klassist.

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli valikained:

Õppeained 1.kl 2.kl 3.kl I kooliaste 4.kl 5.kl 6.kl II kooliaste 7.kl 8.kl 9.kl III kooliaste
Informaatika     1 1     1 1   1   1
Inglise keel (lihtsustatud õppekava)           2 2 4 2 2 2 6

Valikaineon koostatud arvestades alljärgnevat:

  • Informaatika – digipädevuse   kujundamiseks;   ettevalmistamine   loovtöö   kirjutamiseks (dokumendi töötluse aluste andmiseks).
  • Inglise keel (lihtsustatud õppekava) – võõrkeeles elementaarse suhtlusoskuse kujundamine.

Väljavõte Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppekavast p.3.2 LINKlink opens on new page

Avaldatud 14.08.2019. Viimati muudetud 23.02.2024.