Aprill on LAK-õppe kuu Ahtme Põhikoolis

Loomise kuupäev 22.03.2024

Traditsiooniliselt on aprillikuu LAK-õppe kuu. Edastan meie kooli töörühma poolt kokku pandud üritused, mida jagame ka haridus- ja teadusministeeriumiga. Nii nagu ikka oleme alati avatud ja igaühe mõte on teretulnud.

TERVE APRILLIKUU:
  1. On meie koolimajas teada tuntud meie endi välja töötatud süsteem LAHTINE UKS - ehk, kui õpetaja ootab oma tundi kolleegi, siis ta jätab tunni ajaks ukse lahti. Lahtine uks on märguanne kolleegile, et ta võib sisse tulla, tundi vaadelda ja kindlasti anda toetavat tagasisidet õpetajale. Kasutage võimalust saada ja anda toetust oma enda kolleegilt, see on väärtuslik.
  2. Iga õpetaja kasutab vähemalt korra ümberpööratud klassiruumi metoodikat*. Tunni läbiviimise keeleks on eesti keel. Kindlasti palun mõnel õpetajal kogukonnaga jagamiseks ka tunni väikest lõiku filmida. 

*Ümberpööratud klassiruum on õppeprotsessi ülesehitamise meetod, kus õppija omandab uue informatsiooni iseseisvalt, tavaliselt kodus, ja kontakt õppe aeg kasutatakse teadmiste sünteesile õppija-õppija ja õppija-õpetaja suhtluse kaudu. Õpetaja roll selles lähenemises on omandatava informatsiooni valik/loomine/pakendamine, kohtumisteks sobivate õpiülesannete loomine ja õppimisprotsessi käigus juhiste ning personaalse tagasiside pakkumine. Põhjalikumat infot antud meetodi kohta on võimalik lugeda siit: LINKlink opens on new page

3. Meie kooli õppesuundade lõiming karjääriõppe ja aineõppega. Kutsume lapsevanemaid andma tunde enda pädevuse piirides. 

08.-12.aprill:
  1. Lahtiste uste nädal lastevanematele. Vastavalt registreeringule võib lapsevanem tulla vaatlema teie tundi (1 tundi maximaalselt  5 lapsevanemat). Samuti avame antud võimaluse tulevaste 1.klassi õpilaste lastevanematele. 
  2. 10.aprill "Salapärane maailm meie ümber" - loodusõpetuse lõiming eesti keelega. Üritus toimub aulas - botaanikaaed meie kooli enda taimedest. Botaanikaaias kodus peetavad loomad, kes elavad puuris. Õpilastel ja õpetajatel on võimalus tuua kooli oma puuris elav lemmikloom tingimusel, et ta tutvustab antud looma kaasõpilastele eesti keeles kasutades loodusõpetuses saadud teadmisi. Abiks on meie head õpetajad, kes annavad loodusõpetust. 

Marika Trei, direktor

Viimati muudetud 25.03.2024.