Uudised

Lastevanemate konverents 31. jaanuar KJAPK


27.01.2022 toimus traditsiooniline iga-aastane lastevanemate konverents. Selle õppeaasta konverentsi teemaks oli “Õpilaste õpimotivatsioon ja selle tõstmine. Varajane kutsesuunitlus kui õpimotivatsiooni tõstmise toetaja”.

Konverents möödus töises ja loovas õhkkonnas. Lastevanemate ja õpetajate koostöö tulemusena valmisid praktilised võtted õpimotivatsiooni tõstmiseks, mida me jagame kogu kooliperega. Suur tänu kõigile osavõtjatele.

Marika Trei, direktori kt

Pildialbum on siin LINK

27.01.2022 toimus traditsiooniline iga-aastane lastevanemate konverents. Selle õppeaasta konverentsi teemaks oli “Õpilaste õpimotivatsioon ja selle tõstmine. Varajane kutsesuunitlus kui õpimotivatsiooni tõstmise toetaja”.

Konverents möödus töises ja loovas õhkkonnas. Lastevanemate ja õpetajate koostöö tulemusena valmisid praktilised võtted õpimotivatsiooni tõstmiseks, mida me jagame kogu kooliperega. Suur tänu kõigile osavõtjatele.

Marika Trei, direktori kt

Pildialbum on siin LINK