Oluline

Ootame tulevasi 1. klassi õpilasi! 22. november KJAPK


Igati vahva ja sõbralik Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pere ootab Sind armas tulevane 1. klassi õpilane!

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024 õppeaastaks neli esimest klassi. Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel (vajadusel lihtsustatud õppekava alusel), mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

 • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
 • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
 • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
 • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
 • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine

1. klasside juhatajad aastal 2023/2024 on järgnevad:

 • 1a - Krista Kõrvemaa (õpe 100% eesti keeles)
 • 1b - õpe 100 % eesti keeles
 • 1c - Tatjana Galašova ja partnerõpetaja (õpe eesti keeles vähemalt 60%)
 • 1.e - klass tuge vajavatele õpilastele (Rajaleidja otsus)

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, robootika, käsitöö jm.

NB! Lisaks veel meie kooli puudutavat tähtsat info:

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Vaata 1.a ja 1.b klassi õpetajate Tatjana ja Kristat tutvustavat videot: 

Õpetaja Tatjana Galašova LINK

Õpetaja Krista Kõrvemaa LINK

Igati vahva ja sõbralik Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pere ootab Sind armas tulevane 1. klassi õpilane!

Meie koolis komplekteeritakse 2023/2024 õppeaastaks neli esimest klassi. Kõik 1. klassid töötavad riikliku õppekava alusel (vajadusel lihtsustatud õppekava alusel), mida täiendavad koolis traditsiooniliseks saanud eripärad.

Kõikides 1. klassides:

 • toimub õpe üldõpetuse põhimõtetest lähtuvalt
 • viiakse läbi õuesõpet, õppekäike, praktilisi katseid looduses
 • integreeritakse õppetöösse liikumistegevusi
 • alustatakse õpilaste infotehnoloogiliste oskuste arendamist
 • tegutseb pikapäevarühm, mille eesmärgiks on õpilaste esmaste õpioskuste ja –harjumuste kujundamine

1. klasside juhatajad aastal 2023/2024 on järgnevad:

 • 1a - Krista Kõrvemaa (õpe 100% eesti keeles)
 • 1b - õpe 100 % eesti keeles
 • 1c - Tatjana Galašova ja partnerõpetaja (õpe eesti keeles vähemalt 60%)
 • 1.e - klass tuge vajavatele õpilastele (Rajaleidja otsus)

Lisaks koolitundidele on õpilastel võimalus osaleda erinevates koolis tegutsevates huviringides, näiteks koorilaul, robootika, käsitöö jm.

NB! Lisaks veel meie kooli puudutavat tähtsat info:

Vaata meie kooli tutvustavat videot:

Vaata 1.a ja 1.b klassi õpetajate Tatjana ja Kristat tutvustavat videot: 

Õpetaja Tatjana Galašova LINK

Õpetaja Krista Kõrvemaa LINK